Transformatie van organisaties

Vorige week sloot ik mijn indruk van Rogier Schmit’s verhaal over digitale transformatie van organisaties af met:

Luisterend (..) leek het alsof veel successen juist werden geboekt omdat goede medewerkers veel vrijheid kregen. Met de juiste doelen in het achterhoofd. Puur mensenwerk, dus.

Op zijn blog gaat Rogier deze week verder hoe je een digitale transformatie kunt inzetten. Toen ik het las zat ik hardop te knikken bij dit stuk:

Verandering is meestal nodig omdat je, iets wat werkte te lang hebt volgehouden, terwijl de omgeving waarin je dat doet zich sterk heeft ontwikkeld. Dit fenomeen zie je veel terug in organisaties met een sterke interne focus.

Ik ben zelf een groot voorstander om heel Nederland te bevrijden van alle verandergoeroe’s, agile coaches en cultuurprogramma’s.

In plaats daarvan zouden onze organisaties collectief moeten werken aan het verhogen van hun bewustzijn. Zichzelf leren zien als levende organismen, waarbij ieder onderdeel in een organisatie kan aanvoelen en inspelen op veranderende omstandigheden. Dit is niet iets voor leiders of managers, maar vraagt een andere attitude van iedereen in je organisatie. De ‘honger’ naar nieuwe mogelijkheden, nieuwsgierigheid en ontwikkeling zien als belangrijke vaardigheid.

In eerdere verandertrajecten gebruikte Rogier het Digitaal Transformatie Kompas uit ‘Leading Digital’ van McAfee, Westerman en Bonnet:

Het kompas voor digitale transformatie is in 4 fases ingedeeld.

  1. Framing the Digital Challenge
  2. Focusing Investment
  3. Mobilizing the organization
  4. Sustaining the digital transition

In zijn artikel deelt hij vervolgens een aantal goede tips voor de eerste fase. Aanrader!